Has no content to show!

Liên kết website

   Ngày 19/04/2017, Trung tâm y tế thị xã Tân Uyên phối hợp với Trung tâm phòng chống bệnh xã hội Bình Dương tổ chức tập huấn cho 33 học viên là cán bộ phụ trách chương trình Chăm sóc sức khỏe tâm thần tuyến xã/phường/thị trấn của Huyện Phú Giáo, Thị xã Tân Uyên và Huyện Bắc Tân Uyên.