Has no content to show!

Liên kết website

Danh mục dịch vụ kỹ thuật

Đăng lúc: 17-11-2016
187 lượt xem
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

DANH MỤC KỸ THUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

THỰC HIỆN TẠI TTYT TX TÂN UYÊN

( Ban hành kèm theo Quyết định số 31/QĐ - SYT ngày 19 tháng 01 năm 2016 của Sở Y tế tỉnh Bình Dương)

 

 

TỔNG CỘNG:    1.959 KỸ THUẬT

Trong đó:  

- 1.809 kỹ thuật thuộc tuyến chuyên môn;

- 131 kỹ thuật vượt tuyến (tuyến 2);

- 21 kỹ thuật vượt tuyến (tuyến 3).

 

- Xem file đính kèm: Tải về