Has no content to show!

Liên kết website

Chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ KHHGĐ/SKSS

Đăng lúc: 27-09-2017
236 lượt xem
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

   Thực hiện kế hoạch số 1622/KH-BCĐ ngày 23/6/2017 của Ban chỉ đạo chương trình Dân số - KHHGĐ thị xã Tân Uyên về việc thực hiện Chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ KHHGĐ/SKSS tại các xã có mức sinh cao, xã có điều kiện giao thông đi lại khó khăn, xã có nhiều đối tượng khó tiếp cận, xã có công nhân lao động nhập cư năm 2017.

- Ban chỉ đạo Chương trình Dân số - KHHGĐ thị xã Tân Uyên đã tổ chức triển khai thực hiện Chiến dịch truyền thông dân số lồng ghép dịch vụ KHHGĐ/SKSS cho xã Tân Vĩnh Hiệp và xã Hội Nghĩa từ ngày 01/7/2017 đến ngày 30/7/2017. Kết thúc chiến dịch Ban chỉ đạo thị xã báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. Công tác chuẩn bị và phối hợp:

1. Tại thị xã: Từ tháng 3 Trung tâm Y tế là cơ quan thường trực đã chỉ đạo CBDS các xã, phường triển khai khảo sát, phân tích lập danh sách các đối tượng phụ nữ 15- 49 tuổi có chồng cần vận động thực hiện KHHGĐ trong đợt Chiến dịch.

- Chọn địa bàn thực hiện Chiến dịch và đăng ký chỉ tiêu thực hiện Chiến dịch về Chi cục Dân số -KHHGĐ Tỉnh.

- Căn cứ vào kế hoạch thực hiện Chiến dịch của Chi cục Dân số -KHHGĐ Tỉnh, Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình Dân số - KHHGĐ thị xã Tân Uyên đã xây dựng kế hoạch chiến dịch cụ thể và gửi cho thành viên Ban chỉ đạo, 02 xã, phường thực hiện chiến dịch. Trung tâm y tế thị xã chuẩn bị đầy đủ vật tư, thuốc thiết yếu, phương tiện tránh thai cung cấp đầy đủ cho các xã, phường thuộc địa bàn thực hiện Chiến dịch, đảm bảo nhu cầu sử dụng trong Chiến dịch.

2. Tại xã, phường: Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo Chương trình Dân số -KHHGĐ thị xã Tân Uyên các xã, phường đã triển khai khảo sát phân tích đối tượng chưa sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại và đối tượng đã sử dụng hiện còn duy trì hay bỏ cuộc, từng địa bàn cộng tác viên lập danh sách gửi cán bộ dân số tổng hợp, đăng ký chỉ tiêu, chuẩn bị các nội dung để xây dựng kế hoạch Chiến dịch theo chỉ đạo của Tỉnh và thị xã.

Nhìn chung, 02 xã, phường đều làm tốt quy trình triển khai tổ chức thực hiện Chiến dịch như : Xây dựng kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo chiến dịch gồm các ban ngành, đoàn thể là thành viên, phân công từng thành viên chịu trách nhiệm địa bàn, giao chỉ tiêu, tổ chức hội nghị triển khai, tổ chức tư vấn, truyền thông, chuẩn bị địa điểm thực hiện dịch vụ và hậu cần phương tiện tránh thai, vật tư khám, phối hợp Ban điều hành khu, ấp tổ chức thực hiện.

- Về tiến độ thực hiện: Các xã, phường triển khai và kết thúc Chiến dịch đúng theo thời gian quy định. Định kỳ mỗi tuần 02 lần có tổ chức giám sát địa bàn Chiến dịch và báo cáo tiến độ thực hiện Chiến dịch.

II. Địa bàn thời gian và nội dung thực hiện:

Theo chỉ đạo của Chi cục Dân số –  KHHGĐ, Trung tâm Y tế thị xã đã triển khai chiến dịch cụ thể như sau:

- Địa bàn: Triển khai tại 02 xã, phường chiếm tỷ lệ 16% tổng số xã, phường trong thị xã gồm :  xã Hội Nghĩa và xã Tân Vĩnh Hiệp.

-Thời gian: thực hiện chiến dịch là 01 tháng bắt đầu từ 01/7/2017 đến 30/7/2017.

- Nội dung:Chiến dịch thực hiện là gói dịch vụ KHHGĐ. Với mục tiêuphấn đấu đạt 80% trở lênchỉ tiêu kế hoạch năm về biện pháp tránh thai lâm sàng, bảo đảm 90% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản thuộc địa bàn Chiến dịch được cung cấp thông tin, tư vấn nâng cao hiểu biết về KHHGĐ/SKSS.

- Kinh phí thực hiện từ Chương trình DS - KHHGĐ và địa phương hỗ trợ.

III. Công tác truyền thông- vận động:

Công tác tuyên truyền vận động đã được các xã, phường chuẩn bị khá tốt trên cơ sở hướng dẫn  giám sát và kiểm tra của cấp Tỉnh. Công tác truyền thông bề nổi như: cắt dán băng ron, khẩu hiệu, đưa tin trên đài phát thanh thị xã, xã, tổ chức tư vấn nhóm và thực hiện tuyên truyền tại hộ gia đình. Cán bộ dân số, mạng lưới cộng tácvie6n và các Ban ngành đoàn thể đã tuyên truyền vận động giúp cho đối tượng lựa chọn dịch vụ KHHGĐ/SKSS phù hợp cho bản thân. Kết quả cụ thể như sau:

* Tại thị xã:

Phối hợp các ngành đoàn thể, văn hóa thông tin Cắt dán 02 băng ron tuyên truyền mục đích ý nghĩa của Chiến dịch. Khoa DS – KHHGĐ phối hợp với Đài truyền thanh thị xã đã xây dựng băng đĩa tuyên truyền về chiến dịch gửi cho 02 xã phường thực hiện chiến dịch.

* Tại các xã phường:

+ Mỗi xã- phường đều thực hiện cắt dán 02 băng ron mới đúng quy cách tuyên truyền ở những khu đông dân cư, và các trục lộ chính. Tổng số băng ron đã thực hiện: 4 cái

+ Tăng cường phát thanh trên loa đài, cả về thời lượng và số lần phát thanh. Tuy nhiên số tin bài mới phục vụ cho chiến dịch quá ít ( 1-2 tin) hầu hết các xã - phường chủ yếu tiếp âm đài truyền thanh của thị xã. Trung bình mỗi xã một tuần phát 3 lần, mỗi lần 10 phút. Dù hệ thống loa đài của các xã - phường đã được trang bị đầy đủ tuy nhiên vẫn còn một vài khu - ấp hệ thống loa đài chưa đưa được tin đến tận người dân.

+ Tổ chức họp nhóm nhỏ được chú trọng nhưng khó khăn trong vấn đề tổ chức vì có địa phương đa số là công nhân nên khó tập trung kết quả tổ chức được 21 nhóm. Tổng số người tham dự  là 475 người.

+ Tư vấn hộ gia đình là hình thức được CTV ưu tiên thực hiện. Tổng số lần tư vấn tại hộ : 886 lần.

+ Phối hợp với các đồng chí Trưởng khu, ấp và đoàn thể lồng ghép các nội dung tuyên truyền trong Chiến dịch vào các buổi sinh hoạt Câu lạc bộ và họp khu, ấp.

IV. Công tác giám sát:

- Trung Y tế - Khoa DS-KHHGĐ đã phối hợp Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Bình Dương, tổ chức giám sát 02 xã, phường, mỗi xã ít nhất 2 lần trong thời gian chiến dịch, đã tác động được lãnh đạo địa phương trong chỉ đạo chiến dịch tại địa phương mình, trao đổi kinh nghiệm và tháo gỡ các khó khăn.

V. Kết quả chiến dịch:

*Kết quả gói dịch vụ KHHGĐ: Tổng số các BPTT thực hiện là 895/867 đạt 103,23% chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong đó:

-Đình sản: 4/2 đạt 400%

-Vòng: 155/171 đạt 90,64%

-Bao: 312/300 đạt 104%

-Thuốc viên: 312/306 đạt 102%

-Thuốc tiêm: 78/78 đạt 100%

-Thuốc cấy: 34/10 đạt 340% 

 

Mai Trâm